ČTENÁŘSKÝ DENÍK
Romeo a Julie - William Shakespeare

Romeo a Julie

Napsal: William Shakespeare

Vydalo nakladatelství Mladá fronta Praha 1985

Téma: Dva mladí zamilovaní lidé museli zemřít pro smír jejich znepřátelených rodin.

Idea: Láska je silnější než strach ze smrti.

Charakteristika hlavních postav:
Romeo, mladý muž z Verony, je z rodu Monteků. Je zamilován a pro svou lásku by dokázal i zemřít. Někdy jednal zbrkle, což se mu stalo osudným.
Julie je mladá hezká zamilovaná dívka. Bydlí též ve Veroně, jenže je z rodu Kapuletů.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Jde o jedno z vrcholných Shakespearových dramatických děl, které dosud nebylo nikým překonáno. Dílo je psáno formou výstupů, takže je použito i jako divadelní hra....


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:46:00

Četlo: 4137

Kosmas - Vladislav Vančura

Kosmas

Napsal: Vladislav Vančura

Vydalo nakladatelství Mladá Fronta Praha 1987

Téma: Kanovník Kosmas sbírá informace pro vytvoření své kroniky.

Idea: Zachycuje život kanovníka a jeho přátel.

Charakteristika hlavní postavy:
Kosmas byl jeden ze 25 kanovníků, kteří žili v kapitulním domě blízko pražského kostela. Nebyl velký ani malý a měl znamenitou chuť k jídlu. Měl zálibu v četbě, i když v ní byl vybíravý. Z jeho špatných vlastností byla největší asi ta, že se rád přel s přáteli.

Kompoziční a jazykové prostředky:
V díle je použito zastaralých výrazů.

Ukázka:
„ Dobře rozeznávám, Kosmo, že se mi posmíváš, a ze srdce rád ti to odpouštím. Nikoliv ovšem proto, že jsem ...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:39:02

Četlo: 2289

Slezské písně - Petr Bezruč

Slezské písně

Napsal: Petr Bezruč

Vydalo nakladatelství Československý spisovatel Praha 1977

Téma : Ve většině případů se jedná o život a utrpení slezského lidu.

Idea : Kritika a boj proti tehdejší společnosti, která představuje bídu a utrpení pro tehdejší těžce pracující slezský lid.

Charakteristika hlavních postav:
Nelze určit. V básních se sice postavy objevují, ale jejich vnější vzhled ani vlastnosti nejsou popsány dostatečně.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Jediné dílo autora. Obsahuje 31 básní + báseň, kterou celé dílo zakončuje. V díle je použito lyriky společenské (např. 70.000, Oni a my, Slezské lesy) i osobní (autorovo zklamání v lásce, nemoc např. Jen ...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:27:19

Četlo: 3076

Kytice - Karel Jaromír Erben

Kytice

Napsal: Karel Jaromír Erben

Vydalo nakladatelství Československý spisovatel Praha 1977

Téma : Provinění, trest. Každý kdo se proviní by měl být potrestán.

Idea : Na každého, kdo zhřeší, jednou dojde.

Charakteristika hlavních postav:
V díle je mnoho postav. Vyskytují se zde tajemné bytosti s nadpřirozenými vlastnostmi. Naopak jsou zde i postavy z obyčejného života.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Kytice je básnická sbírka. Skládá se z dvanácti balad a jedné věštby. Děj většinou končí tragicky. Toto dílo psal autor 20 let.

Ukázka:
„Hoj, sluho věrný, důvěrníče můj,
tu lilii mi střez a opatruj,
opatruj mi ji pilně v den i noc –
divná, podivná k ní mě pud...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:22:42

Četlo: 4007

Máj - Karel Hynek Mácha

Máj

Napsal: Karel Hynek Mácha

Vydalo nakladatelství Československý spisovatel Praha 1986

Téma : Zklamání v lásce.

Idea : Máj je nesoulad lidské společnosti s harmonickým celkem a zákonem přírody.

Charakteristika hlavních postav:
Vilém – je zamilovaný hoch; je čestný, ale žárlivý, a tak se stává vrahem..
Jarmila – je nádherná dívka; nechala se však svést, za to její milý trpí, ona se trápí, udělá sebevraždu.

Kompoziční a jazykové prostředky:
V díle se prolínají tři základní témata. V básni převažuje jambický rytmus, vlastenecký předzpěv je psán trochejem. Časté opakování slov v jiném kontextu. Jsou zde neobvyklé metafory. Verše se neobvykle rýmují a mají hudebnost.

U...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:19:05

Četlo: 2431

Křest svatého Vladimíra - Karel Havlíček Borovský

Křest svatého Vladimíra

Napsal: Karel Havlíček Borovský

Vydalo nakladatelství Orbis Praha 1950

Téma : Spor mezi ruským carem a bohem.

Idea : Kritika ze strany autora na cara Vladimíra, kvůli jeho snaze, využít víry v Boha ve svůj prospěch. Dále autor kritizuje církve, zvláště katolické, a jejich úsilí získat co největší moc.

Charakteristika hlavních postav:
car Vladimír – absolutistický vladař, má mnoho záporných vlastností. V díle je vylíčen jako zlý, krutý, nadutý člověk, který si stojí stále za svým. Při neposlechnutí jeho rozkazů kýmkoliv, je schopný schválit jakýkoliv trest.
bůh Perun – odporuje představám o bohu z pohledu čtenáře. V díle je pouze jako loutka mající j...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:16:03

Četlo: 3362

Strakonický Dudák - Josef Kajetán Tyl

Strakonický Dudák

Napsal: Josef Kajetán Tyl

Vydalo Statní pedagogické nakladatelství Praha 1974

Téma: Vztah lidu k domovu, k národu, k vlasti.

Idea: Oslavení českého lidu, jeho vítězící síly, lásky a věrnosti.

Charakteristika hlavní postavy:
Každá postava tvoří určitý typ českého národa.
Švanda - rád podniká, je důsledný, má dobré srdce
Dorotka – je statečná, je moudrá a věrná, netouží po penězích
Kalafuna – je vyrovnaný, je srostlí s českou zemí, pro kamaráda se dokáže obětovat
Kordula – má ráda svého muže, dokáže mu odpouštět, pomáhá ostatním
Vocilka – pro svůj prospěch je schopen udělat cokoliv, nezná lásku k vlasti, přetvařuje se, nemá charakter, je vychytralý, l...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:12:41

Četlo: 2291

Těžká hodina - Jiří Wolker

Těžká hodina

Napsala: Jiří Wolker

Vydalo nakladatelství Práce Praha 1984

Téma : Upozornění na bídu a těžkou práci dělníků.

Idea : Snaho o to, aby si byli všichni lidé rovni – pomocí proletářské revoluce.

Charakteristika hlavních postav:
Nelze určit. Jedná se o sbírku básní. Básně jsou poměrně krátké a v každé se vyskytuje jiná postava. Většinou se také nejedná o konkrétní osobu.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Druhá autorova básnická sbírka nazvaná podle úvodní básně „Těžká hodina“, poprvé vyšla v roce 1923. Obsahuje 22 básní. Nejvýznamnější z nich jsou sociální balady, v nichž člověk stejně jako u Erbena, je stíhán velmi lstivým osudem, ale na rozdíl od Erbenových b...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:09:38

Četlo: 6322

Romeo, Julie a tma - Jan Otčenášek

Romeo, Julie a tma

Napsal: Jan Otčenášek

Vydalo nakladatelství Československý spisovatel Praha 1958

Téma : Těžký život židovské dívky za II. světové války, který končí tragicky.

Idea : Láska je silnější než strach ze smrti.

Charakteristika hlavních postav:
Pavel – osmnáctiletý mladík, jenž v období II. světové války ukrývá ve starém domě židovskou dívku, kterou má rád i přes všechno nebezpečí.
Ester – židovská dívka stejně stará jako Pavel, která ze svého úkrytu utíká, aby Pavla nepřivedla do konfliktu s fašisty.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Autor bral inspiraci z díla Williama Shakespeara Romeo a Julie. Děj přesunul do prostředí II. světové války. Dílo není psán...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:06:04

Četlo: 2460

Oliver Twist - Charles Dickens

Oliver Twist

Napsal: Charles Dickens

Vydalo nakladatelství Mladá fronta Praha 1974

Téma : Život sirotka a jeho začlenění do společnosti.

Idea : Nelidské zacházení lidí s dětmi.

Charakteristika hlavních postav:
Oliver – je to sirotek, má dobré srdce, je statečný a odvážný. Má kolem deseti let. Jeho postava je hubená. Věří v boha. Také je chytrý a učenlivý.
Fagin – Starý prohnaný žid. Žije ve starém domě. Přechovává u sebe zloděje a mnoho kradených předmětů.

Kompoziční a jazykové prostředky:
Autor se snažil zachytit co nejpřesněji prostředí a atmosféru, v které musel Oliver být. To se autorovi podařilo výtečně. Dále se v díle také objevují výrazy ze zlodějské hantýrky. Kni...


Autor referátu: Antonín Slovák

Zveřejněno: 2004-02-21 21:02:41

Četlo: 2469<<== Starší 1 0 Novější ==>>

Celkový počet referátů na webu XToni: 14
Play blackjack online! Visit our site and learn more! Also - take part in our texas holdem tournaments ! Or visit 888 casino and play blackjack. Online gambling is fun. So hurry to us!